cdi logo

Повик за доставување на понуди
Strong CSO’s for positive social change – Силни граѓански организации за позитивни социјални промени

До: Хотели во РМ – Економски оператори Фондацијата за развој на локалната заедница Штип во соработка со партнерите Институт за развој на заедницата – Тетово и Центар за оддржлив развој – Алка Скопје, го спроведуваат проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени„ поддржан од ЕУ (IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015). Во…

Details
cdi logo

Association CDI in Brussels for the kick-off meeting of ENSEMBLE, an Erasmus+ Project

Association Community Development Institute in Brussels for the kick-off meeting of ENSEMBLE, an Erasmus+ Project Association Community Development Institute (CDI), participated on the kick-off meeting of the project Expectations and Non-formal Skills to Empower Migrants and Boot Local Economy (ENSEMBLE), co-founded by the Erasmus Plus Programme of the European Commission. The meeting was held in…

Details
cdi logo

Здружение Институт за развој на заедницата (ИРЗ) Македонија во Коридонија (Италија) за средбата на ФАССТ, проект Еразмус +

22 Ноември 2017 Здружение Институт за развој на заедницата (ИРЗ) Македонија во Коридонија (Италија) за средбата на ФАССТ, проект Еразмус + Во рамките на своите проектни активности, со цел да се одговори на растот и конкурентноста на социјалното земјоделство преку иновативни решенија за обуки, претставниците на ИРЗ и неговите партнери го остварија својот прв конзорциумски…

Details

Business Incubator

BUSINESS INCUBATOR TETOVO – DESCRIPTION Legal status The establishment of the Business Incubator in the city of Tetovo (Polog Region), Macedonia, was firstly initiated in 2009 by the local NGO – Community Development Institute (CDI) (www.irz.org.mk), as an important need of the local and regional entrepreneurs and SMEs. Business Incubator Tetovo (BIT) will operate formally…

Details

Migrants – Refugees

1. ADVENUS project   2. Dreaming out loud 3. NEW HOPE project – During the armed conflict in Macedonia in 2001, the CDI has provided services for Internally displaced persons (IDPs). This services included: production and delivery of furniture for reconstruction to demolished houses from the conflict and improve the living condition. By support of…

Details
logo-cdi

Школа на ИРЗ – Повик за упис на кандидати

Почитувани, Здружението Институт за развој на заедницата (ИРЗ) – Тетово, во рамките на своите програмски активности предвидени за 2017 година, објавува повик за упис на кандидати во 11 генерација на школата на ИРЗ. Основи на работа и фукционирање на здруженија на граѓани (невладини организации) и менаџирање на проектен циклус. Повеќе информации на следниот линк: ИНФОРМАЦИИ…

Details
logo-cdi

Media about CDI

Загаденоста во Тетово голема, реакцијата и одговорноста мали
Зајакнување на комисиите за односи меѓу заедниците
Тетовските улици секој си ги вика по свое

Тетовци незаинтересирани за неформално образование