Здружението Институт за развој на заедницата – Тетово спроведува истражување за свои потреби со цел да се одреди позиционирањето и репутацијата на организацијата во НВО секторот. Прашалникот е анонимен. Прашалникот понатаму ќе се користи за креирање на комуникациска стратегија со целните групи.

Прашалникот можете да го пополните на следниот линк:

https://forms.gle/1tdv9ALEEA9DHqwA6

Ве молиме прашалникот да го пополните најдоцна до 25.04.2019 до 12:00 часот.

Ви благодариме за одвоеното време!