CDI logo

Почитувани,

Отворен е конкурсот за финансиска поддршка на акции на граѓански организации за застапување на родовата еднаквост, во рамките на проектот “Меѓугранична еднаквост и родова интеграција“ со краен рок за пријавување до 16 октомври 2015 година.

Истиот е достапен на http://www.zdruzenska.org.mk