CDI logo

Повик за практикант/ка

ИРЗ (Институт за развој на заедницa) – Тетово е невладина и непрофитна организација која работи на програми за зајакнување на демократијата и цивилното општество, мерки на доверба и подобрување на стандардот на населението. За имплементација на своите програмски активности, ИРЗ има потреба од практикант кој ќе биде вклучен во работата на ИРЗ.

 

Потребни квалификации

 • познавање на англиски јазик
 • напредно познавање на работа со компјутерски програми
 • високо образование се смета за предност
 • задолжително да поседува возачка дозвола (со возачко искуство)

 

Практикантот ќе ги има следниве задолженија

 • поддршка при административно работење
 • спроведување на проектни активности
 • други задолженија

 

Придобивки за практикантот

 • надградба и зајакнување на сопствени капацитети
 • стекнување со нови знаења и искуства
 • стекнување на искуство при работа во тим на проекти
 • патувања во земјата и странство
 • учество на конференции, семинари и други образовни настани (добивање сертификати)
 • можност за користење на техника (скенер, принтер, фотокопир, графичка табла, ЛЦД проектор итн.)
 • можност за вработување во случај на добиена финансиска поддршка
 • дружење, забава и споделување на позитивна енергија.

 

Времетраење на практиканството

Почеток: 1 Октомври 2015

Завршување: 31 Декември 2015

Практиканството се спроведува во просториите на ИРЗ-Тетово секој работен ден од 10 часот до 14 часот.

Сите заинтересирани би требало да испратат писмо за мотивација и стручна биографија на следната адреса: info@irz.org.mk  најдоцна до 30 Септември 2015 година.