cdi logo

Јавен повик за финансиска поддршка на граѓански организации

ЈАВЕН ПОВИК за финансиска поддршка на граѓански организации проект „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“   Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип, Институтот за развој на заедницата Тетово (ИРЗ Тетово) и ЦОР – „Алка“ – Скопје објавуваат повик за финансиска поддршка на граѓански организации. Поддршката ќе биде доделена на проекти кои ќе…

Details

Повик за консултантски услуги – YEEP Тетово

Здружение Институт за развој на заедницата – Тетово објавува отворен повик за консултантски услуги за советување на младите во ризик при процесот за вработување Консултантските услуги се дел од активностите на проектот Зајакнување на младите преку нови можности, финансиран од Министерството за економска соработка и развој на Германија (BMZ), СОС Детско Село – Германија и…

Details

Повик за сите правни лица кои нудат практикантство со можност за вработување или имаат потреба од работници / Thirrje për të gjitha kompanitë që ofrojnë praktikë me mundësi punësimi ose kanë nevojë për punëtorë

ИРЗ Македонија – CDI Macedonia во партнерство со СОС Детско село, во рамките на проектот “Зајакнување на млади преку нови можности” ја проширува поддршката на младите во Тетово и реонот на Тетово во социјален ризик при процесот на интеграција на пазарот на труд. Сите правни лица кои нудат практикантство со можност за вработување или имаат…

Details

Проект/Projekt YEEP – Повик за учество на циклус обуки за градење капацитети и вработување / Thirrje për pjesëmarrje në cikël trajnimesh për zhvillim të kapaciteteve dhe punësim

  ИРЗ Македонија – CDI Macedonia објавува повик до сите млади невработени лица на возраст од 16-35 години од Тетово и регионот на Тетово кои ќе имаат можност да посетуваат: Бесплатни обуки за зајакнување на животните вештини и вештините за вработливост Бесплатни стручни обуки за квалификација или преквалификација Да добијат психосоцијална поддршка за зголемување на…

Details

Project: URBAN VET, Testing of the Training courses for: Baker, Carpenter and Metalsmith – Group 3

Within the project URBAN VET training courses for baker, carpenter and metalsmith – third group were conducted. The training’s were held from 15.09.2019 to 15.12.2019 in the secondary VET School Mosha Pijade in Tetovo. The mentors delivered the training’s successfully and the trainees were well taught to use the achieved knowledge in the future. For…

Details

ENSEMBLE настан за споделување (Multiplier Event)

  На 12.07.2019, во рамките на проектот ENSEMBLE (Очекувања и Неформални Вештини за Зајакнување на Мигрантите и Локалната Економија), Еразмус + Проект, ИРЗ организираше настан за споделување. Настанот беше посетен од учесници од различни области: образование на возрасни, НВО, креатори на политики, локални чинители, СОО оператори, граѓани од рурални и урбани средини. Во рамките на…

Details

ReGap Final Event in Porto

The ReGap project aims to extend high quality culturally sensitive open access learning resources to adult migrants and refugees of  both genders in EU countries. The project will reduce the education gap for migrants and refugees in European countries as they secure employment and social belonging opportunities supported by country specific and up-to-date knowledge about…

Details

ReGap Midway Partner Meeting in Brussels

  The ReGap project members and Advisory board, 18 persons in total, were gathered in Brussels for a three-day eventful meeting November 26th-28th 2018. On the agenda was primarily three Intellectual Outputs: IO2 (the ReGap courses), IO4 (Instructional materials and dissemination resources), and IO5 (Trialling and validation). Digital storytelling is a brand for the ReGap project,…

Details

ReGap kick-off

Kick-off for the ReGap project took place at the Lumsa University in Rome, 15th to 16th of November 2017, with partners from all participant countries and representatives Advisory board. Participants from all partners, with representatives from the Advisory board were present on the meeting, had two interesting days planning the two years of collaboration with…

Details