logo-cdi

Expert for development and production of manual for educational work with prisoners

EU-funded project “Vocational education and training: New approach for effective social inclusion” which is implemented by Community Development Institute – Tetovo in partnership with DVV International is offering the following job opportunity: One (1) Expert for development and production of manual for educational work with prisoners All candidates should clearly state the number of Vacancy…

Details
cdi logo

Повик за доставување на понуди од хотели
Strong CSO’s for positive social change – Силни граѓански организации за позитивни социјални промени

До: Хотели во РМ – Економски оператори Фондацијата за развој на локалната заедница Штип во соработка со партнерите Институт за развој на заедницата – Тетово и Центар за оддржлив развој – Алка Скопје, го спроведуваат проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени„ поддржан од ЕУ (IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015). Во…

Details
cdi logo

Барање за доставување на понуди за обучувачи за обука на граѓански организации

Почитувани, Здружението Институт за развој на заедницата, Ве поканува да доставите понуда за испорака на услуги за обучувачи за обука на граѓански организации  на горeспоменатиот проект. Понудата треба да ги содржи следниве информации: Финансиска понуда (документ во прилог, анекс 1) Тековна состојба на добавувачот (доколку е правно лице), не постара од една година; Предлог методологија…

Details
cdi logo

Повик за доставување на понуди од хотели
Strong CSO’s for positive social change – Силни граѓански организации за позитивни социјални промени

До: Хотели во РМ – Економски оператори Фондацијата за развој на локалната заедница Штип во соработка со партнерите Институт за развој на заедницата – Тетово и Центар за оддржлив развој – Алка Скопје, го спроведуваат проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени„ поддржан од ЕУ (IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015). Во…

Details
cdi logo

Association CDI in Brussels for the kick-off meeting of ENSEMBLE, an Erasmus+ Project

Association Community Development Institute in Brussels for the kick-off meeting of ENSEMBLE, an Erasmus+ Project Association Community Development Institute (CDI), participated on the kick-off meeting of the project Expectations and Non-formal Skills to Empower Migrants and Boot Local Economy (ENSEMBLE), co-founded by the Erasmus Plus Programme of the European Commission. The meeting was held in…

Details
cdi logo

Здружение Институт за развој на заедницата (ИРЗ) во Коридонија (Италија) за средбата на ФАССТ, проект Еразмус +

22 Ноември 2017 Здружение Институт за развој на заедницата (ИРЗ) Македонија во Коридонија (Италија) за средбата на ФАССТ, проект Еразмус + Во рамките на своите проектни активности, со цел да се одговори на растот и конкурентноста на социјалното земјоделство преку иновативни решенија за обуки, претставниците на ИРЗ и неговите партнери го остварија својот прв конзорциумски…

Details

Business Incubator

BUSINESS INCUBATOR TETOVO – DESCRIPTION Legal status The establishment of the Business Incubator in the city of Tetovo (Polog Region), Macedonia, was firstly initiated in 2009 by the local NGO – Community Development Institute (CDI) (www.irz.org.mk), as an important need of the local and regional entrepreneurs and SMEs. Business Incubator Tetovo (BIT) will operate formally…

Details

СИЛНИ ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОЗИТИВНИ СОЦИЈАЛНИ ПРОМЕНИ

Учеството на граѓаните во донесувањето на одлуки и вклученоста на граѓанското општество во развој и креирање на локални и регионални политики се основата на која се заснова проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“. Зајакнување на улогата на граѓанските организации во процесите на креирање политики, донесување на одлуки и спроведување на локални активности, преку…

Details