Awards and Recognitions

CDI was awarded a Plaque and Recognition Award of аappreciation from Municipality of Tetovo

On the occasion of March 3, the day of the Мunicipality of Tetovo, the CDI was awarded a Plaque and Recognition Award of appreciation for the results achieved in the promotion of civic values ​​by the Mayor of the Municipality of Tetovo, prof. Dr. Sadi Bexheti. This is the second such award that the municipality awarded CDI. The first prize that was awarded to CDI was in 2008 by the Mayor of the Municipality at that time, Mr. Hazbi Lika.

 

fbf9_Q85

Доделена благодарница од Општина Јегуновце на ИРЗ Тетово

Институт за развој на заедницата на 18.12.2012 год. прими благодарница од Општина Јегуновце за долгогодишна успешна соработка и помош во развој на невладиниот сектор во Општина Јегуновце.

 

blagodarnica-opstina-jegunovce

FIRST PLACE AWARD FOR PERFORMANCE, AWARDED BY AGTIS TO NGO "CDI"

slika2131231

RECOGNITION AWARDED BY MUNICIPALITY OF TETOVO TO NGO "CDI"

scan_priznanie3