ENSEMBLE настан за споделување (Multiplier Event)

  На 12.07.2019, во рамките на проектот ENSEMBLE (Очекувања и Неформални Вештини за Зајакнување на Мигрантите и Локалната Економија), Еразмус + Проект, ИРЗ организираше настан за споделување. Настанот беше посетен од учесници од различни области: образование на возрасни, НВО, креатори на политики, локални чинители, СОО оператори, граѓани од рурални и урбани средини. Во рамките на…

ReGap Final Event in Porto

The ReGap project aims to extend high quality culturally sensitive open access learning resources to adult migrants and refugees of  both genders in EU countries. The project will reduce the education gap for migrants and refugees in European countries as they secure employment and social belonging opportunities supported by country specific and up-to-date knowledge about…

ReGap Midway Partner Meeting in Brussels

  The ReGap project members and Advisory board, 18 persons in total, were gathered in Brussels for a three-day eventful meeting November 26th-28th 2018. On the agenda was primarily three Intellectual Outputs: IO2 (the ReGap courses), IO4 (Instructional materials and dissemination resources), and IO5 (Trialling and validation). Digital storytelling is a brand for the ReGap project,…

ReGap kick-off

Kick-off for the ReGap project took place at the Lumsa University in Rome, 15th to 16th of November 2017, with partners from all participant countries and representatives Advisory board. Participants from all partners, with representatives from the Advisory board were present on the meeting, had two interesting days planning the two years of collaboration with…

What is ReGap?

Reducing the Educational Gap for migrants and refugees in EU countries with highly relevant e-learning resources offering strong social belonging   The ReGap project aims to extend high quality culturally sensitive open access learning resources to adult migrants and refugees of  both genders in EU countries. The project promotes the Erasmus+ objective of equity and…

Здружението “Институт за развој на заедницата” (ИРЗ), учествуваше на завршниот состанок на проектот AXESS во Свати Јур, Словачка

На 25ти Септември, ИРЗ се состана со 7 партнери од 7 држави (Белгија, Грција, Италија, Македонија, Романија, Словачка и Шпанија) во  Свати Јур, Словачка, за да разговараат за специфични точки од проектот AXESS (Стекнување на Клучни Компетенции за Економска и Социјална Одржливост). AXESS е Европски Проект ко-финансиран од Еразмус Плус Програмата на Европската Комисија, Клучна Акција 2, која цели кон…

Социјално земјоделство во Европа: Здружението Институт за развој на заедницата- ИРЗ дел на FASST завршниот состанок во Тетово, Македонија

На 19 септември, 2019 ИРЗ се сретнаа со 9 други партнери од 5 земји (Белгија, Бугарија, Италија, Македонија и Шпанија) во Тетово, Македонија, со цел да дискутираат специфични точки на ФАССТ (Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale/ Обука за социјално земјоделство и територијален развој), кофинансиран од програмата Еразмус + на Европската комисија. Целите на…

Претприемачки вештини за ЕУ стартапи- Институт за развој на заедницата во Тетово, Македонија за третиот состанок од ТЕСЕУС, проект ко-финансиран од Ерасмус +

  20ти  Септември, 2019 8 партнери од 7 Европски земји (Белгија, Романија, Шпанија, Грчка, Италија, Македонија, Словакиа)  на 20ти  септември, 2019 беа во Тетово за третиот состанок на ТЕСЕУС- Тренинг за претприемачки вештини за  ЕУ стартапи, проект финансиран во рамките на програмата на Ерасмус +  на Европската комисија, КА2, Стратешко партнерство за стручно образование и…