cdi logo

Почитувани,

Во овој каталог се претставени производители на мед и пчелни производи кои изложија дел од своите производи на саемот одржан на 23 Април 2016 година во Јегуновце.
Здружение ИРЗ-Тетово не превзема одговорност за потеклото и квалитетот на медот и пчелните производи.
Во овој каталог се претставени само изложувачите, и не може да бидат дополнително додадени други производители кои не присуствувале на саемот.

Каталогот можете да го превземете тука:

КАТАЛОГ