Здружение ИРЗ – Тетово во партнерство со Sge Form Onlus – Италија и “Rijeka sports association for persons with disabilities” – Хрватска, го спроведува  проектот “Sport is my freedom” подржан од ERASMUS+ Sport програмата.

Повеќе инфомрации на следните линкови:

Call for tenders (EN)

Покана за учесетво