Здружението Институт за развој на заедницата во рамки на проектот “Стручнo образование и обука: Нов пристап за ефективна социјална вклученост” Бр. на договор 12-9131/1 финансиран од Европската Унија има предвидено изработка на следните изданија:

–  Прирачник за работа со затвореници
–  Работни и промотивни материјали (папки, тетратки, пенкала, флаери и банери)

За таа цел  ИРЗ објавува повик за  ангажирање на графички дизајнер кој ќе понуди графички решенија до ниво на подготовка на печатење на горенаведените изданија.

За повеќе детали околу повикот Ве молиме погледнете погледнете на следниот линк:

Povik za angaziranje na graficki dizajner (ref. br. 07-2016).pdf