Почитувани,

Здружението Институт за развој на заедницата (ИРЗ) – Тетово, во годината кога одбележува 20 години од своето работење, во рамките на своите програмски активности предвидени за 2016 година, објавува повик за упис на кандидати во десетта генерација на школата на ИРЗ.

Заинтересираните учесници ќе може да ги зајакнат своите капацитети на полето на:

Основи на работа и фукционирање на здруженија на граѓани (невладини организации) и менаџирање на проектен циклус.

Дополнителни информации за школата, како и формулар за регистрација може да најдете на следните линкови:

ПОВИК                     ФОРМУЛАР

Краен рок за пријавување: 16.06.2016 – Среда, до 12 часот.

Доколку Ви се потребни дополнителни информации, Ве молам да контактирајте со нас на следните телефонски броеви: 044-340-677; 071-224-418

Лице за контакт: Дина Ивановиќ