Цели на проектот

Цел 1: Да се формира мрежа од претпријатија и да се овозможи обука на 20 лица во текот на првата година од проектот
Цел 2: Да се обезбеди стручно образование и обука за најмалку 80 лица на различни теми, согласно потебите на пазарот на труд.
Цел 3: Да се обезбеди директна поддршка на најмалку 3 нови бизниси во период од 2 години.
Цел 4: Да обезбеди можност за најмалку 10 претприемачи да учествуваат во програмата Еразмус за претприемачи, во компании од Европската Унија.

За повеќе информации кликнете тука

 

Информации за проектот објавени по медиумите:

  1. https://www.kosmo.at/oesterreich-und-mazedonien-kaempfen-gemiensam-gegen-arbeitslosigkeit/