* Доколку имате технички проблеми при пополнување на апликацијата, може да побарате помош на cdi.stefank@gmail.com