Почитувани,

Здружението Институт за развој на заедницата (ИРЗ) – Тетово, во рамките на своите програмски активности предвидени за 2017 година, објавува повик за упис на кандидати во 11 генерација на школата на ИРЗ.

Основи на работа и фукционирање на здруженија на граѓани (невладини организации) и менаџирање на проектен циклус.

Повеќе информации на следниот линк: ИНФОРМАЦИИ

Доколку Ви се потребни дополнителни информации, Ве молиме да контактирајте со нас на следниот телефонски број: 044-340-677. Лице за контакт: Благородна Бишковска

Краен рок за пријавување: 24.03.2016 – Среда, до 12 часот.